fbpx

Test E-Book

อัจฉริยะตัวจิ๋ว Go genius kids! สำหรับเด็กอายุ 3 ปี
หนังสือเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กหนังสือแบบฝึกหัดพัฒนาสมองและเชาว์ปัญญาที่ช่วยพัฒนาทักษะการสังเกต การจำ การคิด มิติสัมพันธ์ ทักษะตาและมือ ความรู้รอบตัว ภาษา และคณิตศาสตร์แก่เด็กปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3 ปี จำนวน 3 เล่ม
– อัจฉริยะตัวจิ๋ว Go genius kids! สำหรับเด็กอายุ 3 ปี เล่ม 1
– อัจฉริยะตัวจิ๋ว Go genius kids! สำหรับเด็กอายุ 3 ปี เล่ม 2
– อัจฉริยะตัวจิ๋ว Go genius kids! สำหรับเด็กอายุ 3 ปี เล่ม 3
– อัจฉริยะตัวจิ๋ว Go genius kids! สำหรับเด็กอายุ 3 ปี ชุด 3 เล่ม
 

รายละเอียด
ปก – กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม / เคลือบ PVC เงา / พิมพ์ 4 สี
เนื้อใน – กระดาษปอนด์ 100 แกรม / พิมพ์ 4 สี
หน้าปก 64 หน้า (รวมปก)
การเข้าเล่ม เย็บมุงหลังคา

You've just added this product to the cart: