fbpx

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

Satisfaction Guarantee
การรับประกันคุณภาพสินค้า

ISBOOKONLINE ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าของบริษัท สินค้าของเราผลิตด้วยความใส่ใจในคุณภาพ อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต การบรรจุ และการขนส่งสินค้าเกิดขึ้นได้ หากลูกค้าพบว่าสินค้าชำรุด เสียหาย ไม่ครบถ้วน หรือมีข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต สามารถแจ้งไปยังร้านค้าผู้จำหน่ายสินค้าที่ท่านซื้อสินค้า เพื่อขอเปลี่ยนสินค้าได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของร้านค้าผู้จำหน่ายสินค้า ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้รับความสะดวกจากร้านค้าผู้จำหน่ายสินค้า สามารถติดต่อสำนักพิมพ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท ตามรายละเอียดด้านล่าง

การตรวจสอบสินค้า
1. เมื่อได้รับสินค้า “กรุณาถ่ายคลิปวิดีโอขณะแกะสินค้า” (ห้ามตัดต่อคลิปวิดีโอหรือหันกล้องไปทางอื่นที่ทำให้เห็นภาพไม่ชัดเจน) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเปลี่ยนสินค้า
2. แกะห่อบรรจุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบสินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่
3. หากพบว่าสินค้าชำรุด เสียหาย ไม่ครบถ้วน หรือมีข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต ให้ท่านแจ้งไปยังร้านค้าผู้จำหน่ายสินค้าที่ท่านซื้อสินค้า เพื่อขอเปลี่ยนสินค้าทันที
4. หากไม่ได้รับความสะดวกจากร้านค้าผู้จำหน่ายสินค้า ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆของบริษัท

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า (ในกรณีที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าผู้จำหน่ายสินค้า)
1. การเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากสินค้าชำรุด เสียหาย หรือมีข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต
• สามารถนำสินค้าและสินค้าประกอบทั้งหมด รวมถึงหลักฐานการซื้อสินค้า (ใบเสร็จรับเงิน) เพื่อขอเปลี่ยนสินค้าจากร้านค้าที่ลูกค้าซื้อ (*เงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้าขึ้นอยู่กับร้านค้าผู้จำหน่ายสินค้า ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร้านค้าผู้จำหน่ายสินค้าโดยตรง)

2. ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากร้านค้าผู้จำหน่ายสินค้า
• โปรดติดต่อมาทางบริษัทภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อสินค้าไป หากเกิน 15 วันแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี
• ท่านต้องส่งสินค้าคืนให้กับทางบริษัท (สามารถส่งทางบริการขนส่งหรือเดินทางมาที่บริษัทด้วยตัวเอง) โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน100%
• มีหลักฐานการซื้อสินค้า (เช่น ใบเสร็จรับเงิน)
• บริษัทดำเนินการเปลี่ยนสินค้าและจัดส่งให้ภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับสินค้าคืนจากท่าน รวมถึงหลังจากตรวจสอบสภาพสินค้าและหลักฐานการซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
• บริษัทไม่มีนโยบายคืนเงินทุกกรณี

สอบถามข้อสงสัย/ข้อเสนอแนะ/คำติชม
หากท่านมีข้อสงสัยในการใช้งานสินค้า หรือมีข้อเสนอแนะหรือคำติชมใดๆ โปรดติดต่อสำนักพิมพ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท ดังนี้
Inbox Fan Page Facebook: facebook.com/ISBookOnLineShop
Line Official: @isstore (มี @ นำหน้า) https://bit.ly/2Pfi1u4
Tel: 097-068-4262

ทั้งนี้ ทางบริษัทขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะหรือคำติชมจากท่าน และขออภัยหากท่านไม่ได้รับความสะดวก ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าของบริษัทค่ะ

การสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก
หากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก โปรดติดต่อสำนักพิมพ์ได้ที่ Tel: 02-880-1876-79 ต่อ 102, 103

You've just added this product to the cart: